Ấn tượng đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ Ấn tượng đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ

Về tới Việt Nam, ngồi nhớ lại, tôi không chỉ vấn vương cảnh sắc, mà rất ấn tượng với đàn ông đất Thổ Nhĩ Kỳ. Có khi vì sự...

Văn hóa kinh doanh của người Thổ Nhĩ Kỳ Văn hóa kinh doanh của người Thổ Nhĩ Kỳ

Khi có sự giới thiệu từ trước hoặc một lá thư giới thiệu, bạn sẽ thuận lợi hơn trong các buổi đàm phán kinh doanh với người Thổ Nhĩ...